Млад мениджър от отдела, натоварен да изготви вътрешен правилник, се съветва с шефа, как да конкретизира клаузата за корупция:
- Обяснете ми, моля, по какво се различава понятието "подкуп" от корупция?
- Много е просто! Подкуп е, когато вземеш и го направиш. А корупция - когато вземаш, но не го правиш!