Кандидатите за работа на язовир трябвало да отговорят писмено на въпроса:
- Какво означава хидродинамика?
Първият изпитван отговорил:
- Това означава, че няма да получа работата.