- Келнер, откъде знаете моя ПИН? И защо сте го записали в сметката ми?