Реплика на служител в гръцка фирма:
- С толкова капути в едно помещение работя само аз и аптекарите!