В една фирма била допусната грешка, която имала ужасни последствия. Бесен шефа влиза в офиса и хваща подчинения си:
- Кой от нас е идиот: или Вие или аз?
Подчинения (спокойно):
- Шефе, нима с Вашия опит и квалификация бихте могли да наемете на работа идиот?