При развода си със Никола Саркози, съдът присъди на Сесилия половин Франция.