- Хапни поне една салатка?
- Не мога - с колата съм...