Една жена тръгнала да си купи хляб. По средата на пътя гледа - в една локва паднал пиян мъж. Поспряла се тя, видял й се млад, хубав и си рекла:
- Ще взема първо да си купя хляб, а на връщане ще го прибера. Като поизтрезнее и се изкъпе може и да свърши нещо… Купила си хляб жената, връща се и какво да види - мъжът го няма. Въздъхнала, пуснала чантата и тихо отронила:
- Как можах, все едно цяла година хляб не съм виждала!…