SMS: Кате, купих шампанско и бисквитки. Апартаментът е наш за цяла нощ, чакам!
SMS отговор: Катя я няма. Аз съм мъжът й. По-добре купи бира, аз ще донеса наденички.