След едно корабокрушение се спасили четирима - пияница, студент, невярна жена и верен съпруг. Защото:
- на пияницата морето му е винаги до коленете;
- студентът винаги ще изплува - даже и на сесия;
- невярната жена ще намери изход от всяко положение;
- а верният съпруг не е потънал, защото е глупав като коркова тапа.