Един момък чул, че в съседното царство има ламя, която яде девойки. Отива той там и местните му казват, че ламята има навик да си попийва. Момъкът завежда ламята в една кръчма и я напива. Взима един чук и избива всички зъби, след което се прибира в къщи. Една нощ момъкът се събужда от силно тропане по вратата.
- Кой е?
- Сте фидис ти кой е, сте фидис!!!