Шведа поискал нова бира в същата чаша.
Англичанина - нова бира в нова чаша.
Финландеца извадил мухата и изпил бирата.
Руснака изпил бирата заедно с мухата.
Циганина изпил две трети от бирата и поискал да му донесат нова бира, че в тази има муха.
Китаеца изял мухата, но оставил бирата.
Евреина уловил мухата и я продал на китаеца.
Норвежеца взел мухата и отишъл да лови риба.
Ирландеца извадил мухата от бирата и я сложил в чашата на англичанина.
Американеца започнал съдебен процес против ресторанта и поискал 65 милиона долара като обезщетение.
Шотландеца хванал мухата за гърлото и завикал:
- Е сега да ти е**х майката, ще изплюеш всичко, което си изпила!"