Професионално заболяване:
До обяд ми се яде, следобед ми се спи, а през цялото време имам чувството, че малко плащат!