Познат моли Генко:
- Дай ми назаем сватбения ти костюм!
- Че аз нямам сватбен костюм!
- Е, в какъв вид си се женил?
- В нетрезвен...