Гатанка:
- Рога има, мучи, а мляко не дава? Що е то?
Детския отговор - бик.
- Възрастните - пиян мъж се е върнал от командировка.