Да се дават пари за борба с корупцията е същото, като да се дава водка за борба с пиянството.