Полицай спира мутра и му казва:
- Дайте си докумeнтите и трите имена, моля.
Мутрата вбесен:
- Ти луд ли си, бе, а аз после как ще се казвам?