Една блондинка прочела, че 90% от злополуките стават около дома на пострадалия.
Още на следващия ден тя се преместила в друго жилище.