Как се казва жена която работи на полето?
КЪРПИЧКА