На средата на улицата стои гол мъж с табелка в ръка, на която гласи: "Ако искате да видите голям к*р-20 лв"
Около него тълпи с жени давали пари да видят и възкликвали на невероятната гледка!!!
Изведнъж в тълпата от знойни мадами се чул коментар...
-Какъв ли ще е като стане?!
Тогава човека с табелата отговорил:
-Той ако ставаше,нямаше да проси!