Връща се полицай от нощно дежурство, а жена му вика от спалнята:
- Иди да купиш мляко за закуска !
Полицаят мърморейки облича шинела и отива за мляко.
Продавачът в бакалията го пита :
- Кога смени работата бе, комшу?
- Не съм я сменял.
- А защо си с пожарникарски шинел тогава?