- Синът ни, докторе, постоянно си играе в пясъка. Прави сладки от пясък, прави пясъчни кули… Ще го излекувате ли?
- Ама това е съвсем нормално за едно дете!
- И ние така мислим, докторе, но жена му иска развод.