По последни данни, се изяснило колко китайския мъж може без жена, оказало се само пет дни.