Афроамериканец хваща такси:
- Към летището, братко!
- Носорогът ти е брат на теб!
- Ще ти дам 100 лв., братко!
- Седни, братко!