Убеждават Азис да се научи да кара кола.
- Не желая. Скучно ми изглежда.
- В колата, има 3 педала.
- Кога започвам курса?