Стадион "Тича" във Варна ще се сдобие с модерно информационно LED-табло, съобщава "Варнаутре". Закупуването му ще бъде финансирано от Министерството на младежта и спорта. От ведомството, ръководено от Красен Кралев, вече обявиха обществена поръчка за избор на изпълнител. Стойността е 150 000 лв.

Новото табло ще бъде с размери 8х5 метра, височина от над 11 метра и ще бъде поставено в специална метална конструкция. Информационната система ще включва всичко необходимо за нейната нормална експлоатация – видео процесор, сендер и ресивинг карти, софтуер и т.н.

Модернизацията ще спомогне стадион "Тича" да отговаря на съвременните изисквания за провеждане на футболни срещи. Човек от екипа на Черно море ще премине специално обучение за работа с новата система. Припомняме, че през 2017 г. беше извършена модернизация на варненския стадион на стойност 1 000 000 лв. Със средствата, отпуснати тогава от спортното министерство, беше изградено осветление, реновира се тревната настилка и се изгради автоматизирана дренажна и поливна система.