Управителният съвет на Баскетболен Клуб „Тунджа“ гр. Ямбол, свиква Общо събрание на клуба на 30.10.2020 г. в 17.30 часа в спортна зала „Диана“ при следния дневен ред:

1. Приемане на стратегия за развитие на ДЮШ на БК „Тунджа“ гр. Ямбол за периода 2020-2024 г.

2. Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на БК „Тигър“ ЕИК 838161955 в БК „Тунджа“, който да стане негов правоприемник.

При липса на кворум ОС ще се проведе на същия ден в 18.30 часа на същото място и при същият дневен ред.

Снимка: НБЛ

http://yambolbasketball.com/index.php