Работата не е заек да избяга! - казал заека и избягал от работа.