- Откакто сте започнали да работите при мен, започнаха да изчезват сребърните лъжички, козметика, продукти от хладилника също! Струва ми се, че е време да ви посоча вратата!
- Вратата пък за какво ми е?