Секретарка на интервю.
- А защо ви уволниха от предишната ви работа?
- Зъбите ми били остри.