Простит*тка била избрана за депутат. На първо заседание се обръща към залата:
- Уважаеми колеги...