Конгрес по хирургия. Събрали са се всички светила на науката. Всеки става и разказва за последните постижения на своята страна. Става български професор и казва:
- Ние можем да премахваме апандисит...
Цялата зала изпада в бурен смях
Професорът:
- През ан*лното отверстие...
Възгласи на недоверие, крайно учудване... Става възрастен японски професор и казва:
- Аз не се съмнявам. Българите могат. Аз живях там дълго, те всичко правят през това място...