Самолет, превозващ Буш, Путин и Първанов се разбил над океана и тримата президенти се намерили на остров обитаван от канибали. Канибалите веднага сложили казана над огъня да се топли водата, а на тримата казали:
-Понеже сме цивилизовани канибали, ще ви дадем шанс да се спасите. В ей оная пещера има милярди хлебарки, но само една е мъжка. Който успее да я изнесе от пещерата, ще живее!
Влиза Буш в пещерата търси 30 мин. из пълчищата хлебарки мъжката, хваща една много едра хлебарка и я изнася!
Канибалите й праваят дисекция и се произнасят:
-Женска е - в казана!
В пещерата влиза Путин, бави се 60 мин. и излиза с още по-голяма хлебарка. Канибалите след дисекцията:
-Женска е - в казана!
В пещерата влиза Първанов. Хлебарките, настървени от другите двама се втурват към него и той извикал:
-Стоите! Аз съм президента на България!
Една хлебарка му отвърнала:
- През х*я ми е!
Първанов я хванал и се спасил.