- Чу ли? Излезнал е само доклада за напредъка на Румъния?
- А за нас?
- За нас било доклад за назадъка...