Имало едно време едно малко вулканче, и една мама вулканка. Как се обръщало малкото към нея?
- Мамо!