Толкова съм умна, че понякога не разбирам и дума от онова, което казвам...