На плажа лежи чисто гол мъж с табела между краката:
"За гледане - 500 лв!"
Минават жени, поглеждат под табелата, слагат по 500 лева и отминават. Минава поредната, оставя парите, поглежда и отминава. След няколко крачки се връща и пита:
- Господине, за гледане 500 лева, а за работа?
Мъжът я поглежда жално и отговоря:
- О, госпожо! Ако той можеше да работи, щеше ли да проси?