- Обявявам ви за мъж и жена!
- Как така? Скъпа, нали каза, че отиваме на кино!?