"Когато аз и жена ми сме на различно мнение, ние обичайно постъпваме, така като иска тя. Жената нарича това компромис"