- Как се разведе с жена си?
- Съвсем честно. Всичко по равно: на мен - колата, апартамента и вилата, а на нея - трите деца.