Семейна двойка дълго време нямала деца. Съсед ги посъветвал да отидат във Ватикана и да запалят свещ в катедралата "Свети Петър". След това пътищата им се разделили. След време мъжът отново се върнал в родния си град и решил да посети старите си съседи, на които дал съвета за Ватикана. Отворило му малко момченце, а отзад надничали още две.
- Къде е майка ви, деца?
- В родилния дом!
- А татко ви?
- Отиде във Ватикана да гаси една свещ.