София е като на оня свят - всички идват с нежелание, но никой не си тръгва.