На свое заседание от 23 септември 2020 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания при децата и юношите:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Юноши старша възраст
 
Михаил Найденов (Асеновец)                        червен картон            1 среща
Джан Илясин (Арда)                                      червен картон            2 срещи
Християн Карастойков (Ботев)                  червен картон          1 среща
Иван Иванов (Ботев)                                  червен картон          1 среща
 
                                          Юноши младша възраст
 
 
Радослав Бочев (Димитровград)                      червен картон           1 среща
Никола Делчев (Лидер)                                   червен картон           1 среща
Риза Петров (Юнайтед)                                    червен картон          1 среща
Денис Йовчев (Брестник)                                 червен картон          1 среща
Никола Желязков (Асеновец)                          червен картон           1 среща
 
                                                         Деца
 
Божидар Велинов (Пловдив сити)                    червен картон            1 среща
 
                                                    Деца - Център
 
 
Мартин Станулов (Реал)                                   червен картон            2 срещи
 
 
По член 34(1) т.6 к.2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание забрана да изпълнява функции от името на ФК за 1(една) среща на г-н Георги Карев от ФК"Асеновец 2005"(Асеновград).
 
По член 34(1) т.6 к.2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание забрана да изпълнява функции от името на ФК за 1(една) среща на г-н Георги Онов от ПФК"Ботев"(Пловдив).