Община Пазарджик получи дарение на 2 606 броя почистващи и дезинфектиращи препарати от „Рефан България“ ЕООД. „Геловете за ръце и спрейовете без отмиване са предоставени на здравните заведения и социалните услуги, които се намират на територията на общината.

Изказвам своята благодарност на на фирмата за указаната подкрепа и дарението, което в настоящият момент е изключително необходимо и полезно в превенцията срещу COVID – 19“, коментира кметът Тодор Попов.

Фирмата е предоставила на Община Пазарджик 1058 броя дълбоко почистващ гел за ръце, на стойност 3 174 лева, 805 броя дълбоко очистващ гел за ръце за 5635 лева и 743 броя спрей за почистване на ръце без отмиване за 4458 лева. Общата стойност на дарението на „Рефан България“ЕООД възлиза на 13 267 лева.

„Дарението е разпределено, според нуждите им, на здравните заведения и на социалните услуги, които Община Пазарджик администрира, защото знаем колко е важно в този момент превенцията и дезинфекцията, след разхлабването на мерките и по-свободния режим на движение“, коментира кметът Тодор Попов.

Ето и учрежденията и институциите, които бяха изцяло осигурени с дълбоко почистващи продукти на РЕФАН:

529 бройки от Дълбоко почистващия гел за ръце от 50 мл Caribbean Lemon и още толкова от Passion Fruit бяха осигурени за всички служители на Община Пазарджик плюс всички домове за социални услуги в общината, а именно "Дом за стари хора с отделение за лежащо болни", "Дом за стари хора в с. Главница", "Център за временно настаняване", "ЦНСТДМ без увреждания 3- 29г.", "ЦНСТДМ с увреждания 3-29г.", "ЦНСТДМ с увреждания Дияна Пашова", ЦНСТДМ без увреждания в с. Звъничево".

За МБАЛ Пазарджик бяха осигурени 805 бройки по 200 мл от Дълбоко почистващия гел за ръце РЕФАН", а за МБАЛ, ДКЦ Хигия и "МБАЛ и ДКЦ Здраве" бяха осигурени "Спрей за почистване на ръце без отмиване от 125 мл".