Треньорът от школата на “Марица” Красимир Иванов се включи в инициатива за помощ при доставките на храни за възрастни хора. Инициативата, която той е решил да подкрепи е към социалния патронаж, като той е избрал да бъде в помощ на нуждаещите се в Община “Марица” и в частност в село Костиево. Иванов ще помага при транспортирането на хараната до домовете на стари и нуждаещи се хора. Акцията ще стартира съвсем скоро. Призивът на треньора е повече хора да бъдат съпричастни и да помагат по подобен начин независимо от населеното място, в което живеят и общината, към която селищата принадлежат.

"Има много хора, които ситуацията в страната принуждава да бездействат в момента. Те могат да бъдат полезни с подобен род доброволен труд. Същевременно кризисното положение поставя хората от третата възраст пред сериозни изпитания. Те изпитват големи затруднения при снабдяването си с храни, лекарства и други стоки. Помогнете им!"