На свое заседание от 04 март 2020 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания при децата и юношите: 

 

 

 

 

Юноши младша възраст:

Константин Голевски (Сините камъни)  5-ти жълт картон - 1 среща

Алиберг Коджаали (Пълдин)                       червен картон - 1 среща